Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łukowie

Wewnętrzne zasady i procedury pracy obowiązujące w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Łukowie

Utworzono dnia 28.08.2020

Łuków, dn.01.09.2020r.

Wewnętrzne zasady i procedury pracy obowiązujące
w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Łukowie


 

 1. W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.

 2. W przedszkolu stosuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego , MEN oraz Ministra Zdrowia.

 3. Przedszkole zapewnia opiekę dla dzieci w godzinach 6.00– 17.00. Dzieci będą przydzielone do stałych grup.

 4. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzenia dziecka do przedszkola w godz. 06.00- 8.20.

 5. Dzieci od chwili przyjścia przebywają w wyznaczonych salach.

 6. W grupach 2.5-3 latków odbywa się relaksacja na leżakach. Pościel dostarczamy w foliowym worku. Pościel wydawana jest do prania raz w tygodniu (piątek).

 7. Rodzice podpisują oświadczenie, w którym potwierdzają zaznajomienie się z nowymi zasadami, potwierdzają dobry stan zdrowia dziecka, zgodę na pomiar temperatury, podają telefony kontaktowe i zobowiązują się do jak najszybszego odebrania dziecka, które się źle poczuje.

 8. Dziecko z jakimikolwiek symptomami złego samopoczucia (duszność, podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, wymioty itp) będzie odsyłane do domu.

 9. W ciągu dnia dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody. Wycieranie dłoni odbywa się przy użyciu ręczników papierowych. Dzieci w placówce przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych. Pracownicy mają zapewnione niezbędne środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

 10. W ciągu dnia drzwi wejściowe do przedszkola będą zamknięte. Aby dostać
  się do placówki należy dzwonić dzwonkiem przy wejściu.

 11. Kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się wyłącznie telefonicznie (poza
  godzinami pracy z grupą) lub za pomocą drogi kontaktu zdalnego, np.
  e-mail grupowy, indywidualny, sms, messenger.

 

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola

 1. W przedszkolu zorganizowane są w szatni miejsca dla poszczególnych grup.

 2. W celu uniknięcia dużego zgromadzenia osób na terenie placówki do przedszkola dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko przez jedną osobę.

 3. W placówce przebywają  wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola.

 4. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki jest zaopatrzony
  w maseczkę i rękawiczki.

 5. Rodzic wchodząc do placówki dezynfekuje ręce, przemieszcza się do szatni i przebiera dziecko, a dyżurujący pracownik odprowadza dziecko do właściwej sali.  Nie ma innej możliwości.

 6. W podobny sposób odbywa się odbiór dziecka z placówki. Rodzic dzwoni
  do przedszkola, dezynfekuje ręce, przemieszcza się do szatni, a dyżurujący pracownik przyprowadza dziecko.

 7. Istnieje możliwość telefonicznej informacji o  planowanym wcześniejszym odbiorze dziecka z placówki pod numerem telefonu 25 798 27 07.

 8. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odbierania dziecka z przedszkola.

 9. Dziecko z jakimikolwiek symptomami infekcji (duszności, katar, kaszel, biegunka, wymioty itp) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 40 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się
  z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadamia właściwe organy służby zdrowia.

 10. W momencie przejęcia dziecka przez rodzica, dziecko nie powraca już do
  sali. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać, czyni to następnego dnia.

 11. Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie lub odbiór dziecka z placówki
  przed przedszkolem utworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5 m –
  2m od innych dzieci i rodziców (dotyczy to również przebywania w szatni
  przedszkolnej).

 12. Maseczki i rękawiczki, których używają rodzice nie mogą być
  pozostawiane na terenie placówki.

 13. Obowiązuje zakaz wnoszenia zabawek z domu do placówki, pluszaków
  i innych zabawek oraz rzeczy, które dzieci do tej pory przynosiły ze
  sobą (np. napoje, itp.).


 

Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 28.08.2020, 16:35

Załącznik

Utworzono dnia 28.08.2020, 16:34