Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łukowie

REKRUTACJA Ważne informacje

Utworzono dnia 23.03.2020

WAŻNA INFORMACJA

Pomimo zamknięcia przedszkoli, terminy rekrutacyjne nie uległy zmianie. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2020-03-30 godz. 13:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. Musimy więc zadbać o zachowanie terminów rekrutacji, przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktów bezpośrednich z interesantami. Dlatego bardzo proszę wysyłać potwierdzenie woli uczęszczania kandydatów zakwalifikowanych na adres p3@um.lukow.pl w formie skanu lub zdjęcia dokumentu, podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów. Powyższe rozwiązania wynikają z troski o Państwa bezpieczeństwo. Nadal bowiem stosujemy się do zaleceń służb sanitarnych oraz zaleceń władz, aby w sytuacji epidemii pozostać w domu i ograniczać kontakty międzyludzkie do minimum. O zmianach będą Państwo na bieżąco informowani.

Karta potwierdzenia woli w załączniku.

                                                                                                                                                                                                                              Dyrektor Przedszkola Renata Wawerek  

ZAŁĄCZNIKI:

Potwierdzenie woli

Utworzono dnia 23.03.2020, 15:24