Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łukowie

Ważna informacja dla Rodziców

Utworzono dnia 30.04.2020

Szanowni Rodzice,

W związku z ogłoszoną decyzją rządu, dotyczącą łagodzenia restrykcji związanych z wirusem COVID-19 od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte  po podjęciu decyzji przez  odpowiednie instytucje państwowe.

Jeżeli zostanie podjęta decyzja o  otwarciu placówki pierwszeństwo  mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jednocześnie informujemy, iż stawka żywieniowa w przedszkolu wzrośnie.  Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z przedszkola?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki do 2.05.2020r.(sobota) wysyłając wiadomość mailową pod adres: przedszkolelukow3@gmail.com

W treści wiadomości prosimy podać : imię , nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza.

Rodzice ,którzy zapewnią opieką swoim dzieciom w domu, również są proszeni o zwrotną informację na powyżej podany adres mailowy.

 

Dyrektor

Renata Wawerek