Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łukowie

Informacja dla Rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola.

Utworzono dnia 20.08.2020

Drodzy Rodzice, Drogie Dzieci

 

Z przyjemnością zapraszamy nowo przyjęte dzieci 2,5- 3 letnie na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się dnia 28.08.2020r. o godzinie 15.00.

W programie m.in. wzajemne poznanie się dzieci i nauczycielek, przekazanie najważniejszych informacji związanych z dalszym procesem adaptacyjnym i organizacją pracy przedszkola, a także poznanie pomieszczeń przedszkolnych.

Podczas dni adaptacyjnych organizujemy zajęcia i zabawy integracyjne.

list-do-rodzicow-co-jest-potrzebne.pdf

Pozegnanie-z-dzieckiem.pdf

(linki należy skopiować do przeglądarki, aby je zobaczyć)

Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego dla dziecka oraz nieprzynoszenie do przedszkola zabawek lub innych niepotrzebnych przedmiotów z domu.

 

W spotkaniu adaptacyjnym w tym dniu muszą być spełnione wymogi sanitarne:

  • dziecku/dzieciom/ może towarzyszyć tylko 1 rodzic (opiekun),
  • rodzic/opiekun/ zobowiązany jest do założenia osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica),
  • rodzic/opiekun/ zobowiązany jest do założenia rękawiczek jednorazowych lub obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do przedszkola,
  • rodzic/opiekun/ przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola musi zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m,
  • rodzic/opiekun/ może wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m,
  • dziecku nie trzeba zakładać maseczki, nie dezynfekujemy rąk, natomiast po przyjściu myjemy mu ręce wodą z mydłem w łazience przedszkolnej,
  • dziecku może towarzyszyć tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
  • w czasie pobytu w sali, rodzice są zobowiązani do zachowywania dystansu społecznego min. 2 m,
  • w zajęciach może uczestniczyć tylko dziecko zdrowe.

 

Z góry bardzo dziękujemy za zastosowanie się do  wytycznych.

 

Poniżej zostawiamy Państwu linki do ciekawych artykułów dotyczących adaptacji dziecka w przedszkolu:

 

Zajęcia adaptacyjne organizujemy zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wytyczne-%C5%BC%C5%82obki-prezdszkola-III-aktualizacja.pdf

ZAŁĄCZNIKI:

Wyprawka Malucha

Utworzono dnia 24.08.2020, 13:53